Ochrana osobních údajů

Vyplněním formuláře udělujete společnosti AnTePo Developement, s.r.o souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které jste poskytl, tedy dáváte souhlas k tomu, aby společnost AnTePo Developement, s.r.o tyto osobní údaje shromažďovala, ukládala na nosiče data, upravovala, vyhledávala v nich, uschovávala, třídila, kombinovala, používala a likvidovala. Také udělujete souhlas k tomu, aby osobní údaje zpřístupňovala a předávala je ostatním osobám, které společnost AnTePo Developement, s.r.o ovládá nebo osobám, které jsou ovládány osobou ovládající společnost AnTePo Developement, s.r.o. Své osobní údaje i souhlas s jejich zpracováním, poskytujete pro účely rezervace místa v restauraci a služeb s tímto spojených od společnosti AnTePo Developement, s.r.o, osob, které společnost AnTePo Developement, s.r.o ovládá, a osob, které jsou ovládány osobou ovládající společnost AnTePo Developement, s.r.o. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na adresu info@beneckoapartmany.cz nebo dopisem na adresu sídla společnosti a v takovém případě budou osobní údaje vymazány.